Denna sida använder Kakor/Cookies

Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på gustafsborg.se. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras av Gustafsborgs Säteri ab. Läs mer

Jag accepterar

Skydd av uppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation

IT- och kommunikationstekniken (IKT), särskilt Internet och e-post, reser speciella krav när det gäller skydd för privatlivet. Det här direktivet innehåller regler som är viktiga för att ge användarna trygghet i fråga om teknik och tjänster vid elektronisk kommunikation. Dessa regler innehåller bl.a. förbud mot spam, regler om föregående samtycke från användaren ("opt-in") och installation av cookies.http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24120_sv.htm
lovfullservice2

 

granskogtext455x238 kopiera

Beroende på vad Du behöver hjälp med i Din skog kan vi erbjuda Dig allt från enskilda avverkningsuppdrag till det flexibla skogsskötselavtalet, eller ett heltäckande skogsförvaltnings-avtal.

Är du själv verksam i skogen köper vi gärna ditt leveransvirke.
biobransletext455x238

Gustafsborg arbetar med ett närproducerat skogsbränsle vilket innebär korta transporter och låg miljöbelastning. Detta resulterar i högre avkastning till skogsägaren samtidigt som vi värnar vår miljö. Uttaget av skogsbränsle skall vara uthålligt och skogens resurser skall tillvaratas.

Idag använder vi samtliga delar av trädet. Stammen, grenarna och topparna, ofta även stubbarna och slutligen askan från förbränning som återförs till skogsmarken. Därmed är kretsloppet slutet.
gronsmaltext940x940x130tvatext Aktuellt Pågående avverkningar

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.