karta Emån
Upplåtelse av mark för Naturreservat

Gustafsborg har slutit avtal med Länsstyrelsen i Kalmar om att upplåta 421 ha mark, varav 222 ha produktiv skogsmark för bildande av ett Naturreservat längs Emån.


Arealen upplåten mark motsvara ca 18 % av bolagets totala areal i området. Upplåtelsen innebär att Gustafsborg för all framtid avstår från skogsbruk inom reservatet. Jakt- och fiskerättigheterna ingår inte i avtalet.

Området har höga naturvärden som vi hoppas att Länsstyrelsen kommer att vårda väl i framtiden.
höstträd 
skotare200x250 Skogsskötselavtal

Skogsbruk är ett långsiktigt arbete. Med ett skogsskötselavtal hos oss kan du vara säker på att skogen sköts på ett professionellt sätt utifrån dina behov och målsättningar med bästa möjliga ekonomi och kvalitet.

Skogsskötselavtalet är förutom den skogliga grunden flexibelt och du väljer själv vilka tjänster som skall ingå.

Ett skogssötselavtal är ett modernt alternativ och passar i första hand dig som är aktiv i ditt skogsbruk men vill ha ha lite hjälp med att utveckla det till ett ännu mer hålllbart och lönsamt skogsbruk.

Kontakta oss

◊ Mats de Val

Skogstekniker
Skogförvaltning samt naturvård

Tel 0435 340 24
Mobil 070-233 40 45
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

◊ Bo Björnestrand

Skogstekniker
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 98
Mobil: 070-966 84 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

◊ Relika Kaer

Jägmästare
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-340 20
Mobil: 070-876 04 77
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

◊ Pär Bylund

Skogsmästare Biobränsle pch skogsförvaltning

Tel: 0435-340 21
Mobil: 070-542 84 45
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
vatten Naturupplevelse

Gustafsborgs arbetar för ett aktivt friluftsliv. Våra skogar och vatten bjuder på allt från väl underhållna stigar och leder, fantastiska svampskogar, jakt och ett fantastiskt fiske. Att vistas ute i naturen, antingen själv eller med familj och vänner, ger fantastiska upplevelser.

Välkommen ut i skogen!
 knopp200x103

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.