gronblad200x295

Finansiell information  Koncern Koncern   Moderbolag  Moderbolag  Moderbolag
  2016 2015 2014 2013 2012
Antal anställda 14 15 15 14 16
Omsättning (TKR) 111498 130479 106767 104011 108150
Res. E. finansnetto (TKR) 15494 36943 15 217 15814 11787
Årets resultat (TKR) 11901 28753 9182 8746 6832
Summa tillgångar (TKR) 362356 330483 298716 289806 272120
Soliditet 61% 69% 69% 69% 67%
Årlig avverkningsvolym (M3sk) 139900 155100 145900 129200 137600
Förvaltad areal skogsmark (ha) 10796 10421 11134 11 074 11074

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.