gronblad200x295

Finansiell information

 Koncern

Koncern 

 Moderbolag

 Moderbolag

 Moderbolag

 

2017

2016

2015

2014

2013

Antal anställda

13

14

15

15

14

Omsättning (TKR)

120 362

111 498

130 479

106 767

104 011

Res. E. finansnetto (TKR)

18 934

15 494

36 943

15 217

15 814

Årets resultat (TKR)

14 681

11 901

28 753

9 182

8 746

Summa tillgångar (TKR)

386 111

362 356

330 483

298 716

289 806

Soliditet

54%

61%

69%

69%

69%

Årlig avverkningsvolym (M3sk)

147 400

143 200

155 100

145 900

129 200

Förvaltad areal skogsmark (ha)

10 483

10 796

10 421

11 134 

11 074

 

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.