gronblad200x295

Finansiell information

 Koncern

Koncern 

 Koncern

 Koncern

 Moderbolag

 

2018

2017

2016

2015

2014

Antal anställda

13

13

14

15

15

Omsättning (TKR)

133 717

120 362

111 498

130 479

106 767

Res. E. finansnetto (TKR)

17 204

18 620

14 025

36 469

15 145

Årets resultat (TKR)

18 001

14 681

11 901

28 753

9182

Summa tillgångar (TKR)

384 031

386 111

362 356

330 483

298 716

Soliditet

57%

54%

61%

69%

69%

Årlig avverkningsvolym (M3sk)

172 800

147 400

143 200

155 100

145 900

Förvaltad areal skogsmark (ha)

10 564

10 483

10 796

10 421 

11 134

 

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.