Miljö

Bolagets egna fastighetsinnehav är miljöcertifierat enl. FSC® (FSC-C089427) och PEFC.

Skogsskötselåtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC® och PEFC regler.

För att kunna garantera leverans av certifierade produkter har Gustafsborg spårbarhetscertifikat från PEFC och FSC®.

Certifikaten kan laddas hem här:  DNV-COC-001517 samt DNV-CW-001517.

Pågående avverkningar

Vänligen besök vår sida för pågående avverkningar för all information om avverkningar vi har igång eller som är planerade för framtiden. Där hittar du även kontaktuppgifter till rätt person i rätt skog.

Läs mer om pågående avverkningar

Policy

Gustafsborg skall bedriva ett uthålligt och långsiktigt skogsbruk på interna och externa skogsfastigheter samt därmed kopplad handel med rundvirke. Skogsfastighetsinnehavet är certifierat enligt FSC® och PEFC. Skogsskötselåtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC®:s och PEFC:s regler samt alla andra tillämpliga lagar. Företaget skall inte hantera olagligt virke eller virke avverkat i nyckelbiotoper.

Entreprenörer som anlitas skall vara certifierade enl. PEFC.

Den biologiska mångfalden i skogen skall vidmakthållas och bevaras.

Skogsbruket bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt på vattendrag och övrig miljö.

I enlighet med FSC®:s ”Policy for the Association of Organizations withFSC®” (FSC-POL-01-004) deklarerar Gustafsborgs Säteri AB att man varken direkt eller indirekt är involverad i någon av följande aktiviteter:

  • Illegal avverkning eller handel med olagligt virke eller skogsprodukter;
  • Kränkning av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruket;
  • Förstörelse av höga naturvärden i skogsbruket;
  • Betydande omvandling av skogsmark till plantage eller icke-skoglig markanvändning;
  • Införande av genmodifierade organismer i skogsbruket;
  • Kränkning av någon av ILO:s kärnkonventioner, definierade i ”the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”, 1998.