Denna sida använder Kakor/Cookies

Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på gustafsborg.se. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras av Gustafsborgs Säteri ab. Läs mer

Jag accepterar

Skydd av uppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation

IT- och kommunikationstekniken (IKT), särskilt Internet och e-post, reser speciella krav när det gäller skydd för privatlivet. Det här direktivet innehåller regler som är viktiga för att ge användarna trygghet i fråga om teknik och tjänster vid elektronisk kommunikation. Dessa regler innehåller bl.a. förbud mot spam, regler om föregående samtycke från användaren ("opt-in") och installation av cookies.http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24120_sv.htm

Copyright ©Gustafsborgs Säteri AB 2015-2017. All Rights Reserved.