Sommar och barkborrar!

Sommaren är här!

Dessvärre har även granborrarna vaknat i och med värmen. Se gärna över din skog och var observant på förändringar i era granbestånd. Tydliga tecken är brunt borrmjöl runt foten av trädet, i spindelväv och i barkfickor. Om denna sommar blir som 2018 kan det bli stora skador.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion och tankar kring eventuella åtgärder.