Sommar och barkborrar!

Sommaren är här! Dessvärre har även granborrarna vaknat i och med värmen. Se gärna över din skog och var observant på förändringar i era granbestånd. Tydliga tecken är brunt borrmjöl runt foten av trädet, i spindelväv och…

Brandrisk

Solen skiner men vi saknar regnet. Då brandläget kraftigt varierar från dag till dag rekommenderar vi alla att ladda ner appen Brandrisk från MSB för att kunna följa det rådande brandläget.        …