VI BRYR OSS

Om skogen, vår miljö och våra kunders önskemål.

Verksamhet

Gustafsborg förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag, producerar samt köper och säljer skogsbränsle i Skåne.

Gustafsborgs omsätter ca 120 mkr och har 11 st anställda. Verksamheterna omsätter ca 150 000 m3fub virke och ca 280 GWh skogsbränsle.

Bolagets egna fastighetsinnehav är miljöcertifierat enl. FSC® (FSC-C015573) och PEFC. Skogsskötsel åtgärder som utförs på externa fastigheter utförs i enlighet med FSC® och PEFC regler.

Gustafsborg vill gärna dela med sig av sitt kunnande och långa erfarenhet inom skogsförvaltning.

Verksamhetsområde

Vår verksamhet är alltså uppdelad på tre affärsområden:

  • Vi äger och förvaltar egna skogsfastigheter
  • Vi tillhandahåller skogsförvaltningstjänster, köper och säljer virke och utför avverkningsuppdrag
  • Vi producerar, köper och säljer biobränsle. Genom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.

Genom vår lokala förankring är det alltid nära mellan skogsägaren och vår personal.
Med rätt kunskap är skogsbruket också en källa till stora inkomster. I det avseendet är vi på Gustafsborg, verksamma med skogsbruk sedan 1867, ett företag med spetskompetens. Vi vet hur man genom ett uthålligt och hänsynsfullt skogsbruk får värdet att växa.

Om Gustafsborg

Gustafsborg ska med utgångspunkt från nuvarande fastighetsbestånd förvärva, utveckla och förvalta skogsfastigheter samt vid lämpliga tillfällen realisera upparbetade värden.

Gustafsborg skall på ett effektivt sätt förvalta eget skogsfastighets innehav och vidareutveckla en effektiv förvaltning av externa skogsfastigheter.

För att uppnå målen ska Gustafsborg:

Långsiktigt öka skogskapitalet

  • genom en värdeskapande markarrondering av skogsinnehavet genom köp, försäljning och omarronderingar
  • genom att kombinera ett kommersiellt, effektivt och uthålligt skogsbruk med särskild hänsyn till marker med höga naturvärden
  • genom att arbeta med en effektiv kapitalbindning.

Gustafsborg skall vidmakthålla en rationell och effektiv skogsförvaltning genom
expansion av förvaltningsunderlaget

  • vidareutveckling av tjänster inom skogsbruk och virkeshandel
  • Arbeta med långsiktiga och rationella relationer med kunder och fokusera på kundernas behov.

Gustafsborg skall skapa förutsättningar för friluftsliv.

  • genom att skogsbruket bedrivs med miljöhänsyn så att natur- och jaktvärden bibehålls och/eller förstärks.