Avverkningsuppdrag

Gustafsborg erbjuder avverkningsuppdrag för både löv- och barrskog.

Vi tillhandahåller avverkningsresurser som utför alla arbeten i hela produktionskedjan med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi erbjuder kvalificerade och kostnadseffektiva

  • Ädellövsavverkningar med erfaren personal som maximerar avkastningen från den värdefulla ädellövskogen.
  • Maskinella resurser för övriga avverkningar. Vi arbetar med fasta entreprenörer som presterar hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar vilket gör arbetet effektivt. Skogsvård, markberedning, plantering och röjning utförs av både entreprenörer och utav egen personal.

Kontakta gärna våra medarbetare på avverkningsavdelningen. Vi kommer gärna ut och besöker er för vidare diskussioner.

Kontaktuppgifter finner du bredvid.

Kontakt Avverkningsuppdrag

Bo Björnestrand

Sogschef
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 98
Mobil: 070-966 84 50
bo.bjornestrand@gustafsborg.se

Relika Kaer

Jägmästare
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-340 20
Mobil: 070-876 04 77
relika.kaer@gustafsborg.se

Ulf Waldau

Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 99
Mobil: 070-976 17 39
ulf.waldau@gustafsborg.se

Pär Bylund

Skogsmästare Biobränsle
och skogsförvaltning

Tel: 0435-340 21
Mobil: 070-542 84 45
per.bylund@gustafsborg.se