Skogsskötselavtal

Med ett skogsskötselavtal hos Gustafsborg kan du vara säker på att skogen sköts på ett professionellt sätt utifrån dina behov och målsättningar. Skogsskötselavtalet är förutom den skogliga grunden flexibelt och du väljer själv vilka tjänster som skall ingå.

Skogssötselavtalet är ett modernt alternativ och passar i första hand dig som i någon form är aktiv i skogen. Är du i behov av totalskötsel av din fastighet rekommenderar vi ett förvaltningsavtal.

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter finner du bredvid.

Kontakt Skogsskötselavtal.

Bo Björnestrand

Skogstekniker
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 98
Mobil: 070-966 84 50
bo.bjornestrand@gustafsborg.se

Ulf Waldau

Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 99
Mobil: 070-976 17 39
ulf.waldau@gustafsborg.se