Leveransvirke

Är du självverksam i skogen? Vi köper gärna ditt leveransvirke av olika löv- och barrsortiment.

Kontakta oss för information om lämpliga sortiment och priser.

Kontaktuppgifter finner du bredvid.

Avverkningsuppdrag

Gustafsborg erbjuder avverkningsuppdrag för både löv- och barrskog.

Vi tillhandahåller avverkningsresurser som utför alla arbeten i hela produktionskedjan med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi erbjuder kvalificerade och kostnadseffektiva

  • Ädellövsavverkningar med erfaren personal som maximerar avkastningen från den värdefulla ädellövskogen.
  • Maskinella resurser för övriga avverkningar. Vi arbetar med fasta entreprenörer som presterar hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar vilket gör arbetet effektivt. Skogsvård, markberedning, plantering och röjning utförs av både entreprenörer och utav egen personal.

Kontakta gärna våra medarbetare på avverkningsavdelningen. Vi kommer gärna ut och besöker er för vidare diskussioner.

Kontaktuppgifter finner du bredvid.

Kontakt Leveransvirke

Bo Björnestrand

Sogschef
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 98
Mobil: 070-966 84 50
bo.bjornestrand@gustafsborg.se

Ulf Waldau

Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 99
Mobil: 070-976 17 39
ulf.waldau@gustafsborg.se