Skogsförvaltning

För skogsägare som önskar en långsiktig samarbetspartner erbjuder vi på Gustafsborg tjänster för rationell skogs- och ekonomi-förvaltning.

Vi utgår från skogsägarens önskemål och avkastningskrav när vi tillsammans arbetar fram förslag på hur skogen skall förvaltas. Vår skogsförvaltning innebär att vi planerar och utför de åtgärder som är lämpliga för skogens skötsel.

Utöver skogsförvaltningen kan vi hjälpa till med förvaltning av lantbruksbyggnader, ekonomisk rådgivning samt förvaltning av jakt och fiske.

Vi kommer gärna ut och besöker er för vidare diskussioner.

Kontaktuppgifter finner du bredvid.

Kontakt Skogsförvaltning

Mats de Val

Skogstekniker
Skogförvaltning samt naturvård

Tel: 0435 340 24
Mobil: 070-233 40 45
mats.deval@gustafsborg.se

Bo Björnestrand

Sogschef
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 98
Mobil: 070-966 84 50
bo.bjornestrand@gustafsborg.se

Relika Kaer

Jägmästare
Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-340 20
Mobil: 070-876 04 77
relika.kaer@gustafsborg.se

Ulf Waldau

Virkesinköp och Skogsförvaltning

Tel: 0435-46 90 99
Mobil: 070-976 17 39
ulf.waldau@gustafsborg.se

Pär Bylund

Skogsmästare Biobränsle
och skogsförvaltning

Tel: 0435-340 21
Mobil: 070-542 84 45
per.bylund@gustafsborg.se